نقد و بررسی

مولتی متر

( Multimeter ) یک وسیله اندازه گیری است که توانایی اندازه گیری کمیت های الکتریکی ولتاژ ; جریان و مقدار اهمی مقاومت را داراست ; بعضی از مولتی مترها می توانند فرکانس سیگنال متناوب و ظرفیت خازن را نیز اندازه بگیرند ; همچنین به وسیله آنها می توان پایه های دیودها و ترانزیستورها را تشخیص داده و به سالم و یا معیوب بودن آنها پی برد ; همچنین به وسیله مولتی متر می توان اتصال های مدار را تست کرد ; به مولتی متر ; آوومتر ( AVOmeter ) نیز می گویند که AVO از حروف اول کلمات Volt ; Amper و Ohm گرفته شده است زیرا آوومترها ( مولتی مترها ) این سه کمیت را می توانند اندازه بگیرند ; برای اندازه گیری مقدار اهمی مقاومت ; باید پس از انتخاب رنج مربوط به مقاومت ; سیم های مولتی متر را به دو سر مقاومت وصل کرد و مقدار اندازه گیری شده توسط مولتی متر را قرائت کرد ; البته اگر مقاومت مورد نظر در مدار قرار دارد باید دقت نمود که این مقاومت با المان های دیگری موازی نباشد; چون در این صورت مقدار مقاومت به طور صحیح بدست نمی آید ; برای اندازه گیری جریان AC یا DC گذرنده از یک المان در مدار ; باید پس از انتخاب رنج مربوط به جریان AC یا DC ; مولتی متر را به صورت سری با آن المان در مدار قرار داد ; تا تمامی جریان گذرنده از آن المان از مولتی متر نیز بگذرد ; سپس مقدار جریان اندازه گیری شده را قرائت کرد ; در این حالت مولتی متر مقاومت بسیار کمی داشته و بر روی کمیت های مدار تأثیری نمی گذارد ; اما برای اندازه گیری ولتاژ AC یا DC دو سر یک المان; باید پس از انتخاب رنج مربوط به ولتاژ AC یا DC ; آن را به دو سر آن المان وصل کرد یعنی در این حالت مولتی متر با آن المان موازی می شود; سپس مقدار ولتاژ اندازه گیری شده را قرائت کرد ; در این حالت مولتی متر مقاومت زیادی داشته و جریان بسیار کمی از آن عبور می کند و لذا بر روی کمیت های مدار تأثیری نمی گذارد; مولتی مترها به دو دسته کلی دیجیتال و آنالوگ تقسیم می شوند که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

 دیجیتال :

مولتی متر دیجیتال کمیت های اندازه گیری شده را به صورت رقم و یا ارقامی بر روی صفحه نمایش نشان می دهد و معمولاً واحد کمیت اندازه گیری شده را نیز به طریق مناسبی نمایش می دهد.

امروزه مولتی مترهای دیجیتال نسبت به نوع آنالوگ بیشتر مورد استفاده قرار می گبرند; زیرا دارای طول عمر بیشتر ; دقت بالاتر و ارزانتر از نوع آنالوگ می باشند ; همچنین بسیاری از آنها قابلیت اتصال به کامپیوتر را نیز دارند و لذا می توان با متصل کردن آنها به کامپیوتر و انتقال کمیت های اندازه گیری شده به کامپیوتر; از این کمیت ها در برنامه های نوشته شده استفاده کرد و به این طریق دستگاه هایی را کنترل کرد ; بر روی مولتی مترهای دیجیتالی یک صفحه نمایش جهت نمایش مقادیر اندازه گیری شده وجود دارد که در قسمت بالای مولتی متر تعبیه شده است ; تقریباً در وسط یک سلکتور قرار دارد که دارای ضرایب و رنج های متعددی می باشد ; این رنج ها عبارتند از رنج ولتاژ AC ، رنج ولتاژ DC ; رنج جریان AC; رنج جریان DC ; رنج مقدار اهمی مقاومت و رنج ظرفیت خازن که این رنج ها ممکن است دستی و یا اتوماتیک باشند . در رنج دستی به ازای هر کمیت ; چند محدوده ایجاد شده است که هر محدوده باید به صورت دستی و توسط سلکتور انتخاب شود.

اگر مقدار کمیت مورد نظر بیشتر از ضریب سلکتور باشد صدای بوق از مولتی متر به علامت اضافه بار بلند خواهد شد و حروف OL که از عبارت Over Load به معنای اضافه بار گرفته شده است بر روی صفحه نمایش مولتی متر نمایش داده خواهد شد ; در این حالت باید مولتی متر را سریع از مدار جدا کرده و پس از افزایش ضریب سلکتور در رنج مربوطه ; مجدداً مولتی متر را در مدار قرار داد ; برای اتصال سیم های رابط ، معمولاً بر روی مولتی متر چهار ترمینال تعبیه می شود.

 آنالوگ:

در ظاهر  آنالوگ یا عقربه ای معمولاً از یک صفحه با تعدادی خطوط مدرج; یک عقربه که می تواند روی خطوط مدرج حرکت کند ; یک سلکتور; تعدادی ترمینال ; یک پتانسیومتر تنظیم صفر و دو سیم رابط تشکیل می شود .

0/5 ( 0 نظر )