همراهان عزیز!! توجه داشته باشید

لیست قیمت محصولات با توجه به نرخ ارز ممکن است تغییر داشته باشد

لیست قیمت اردیبهشت 98

نام دستگاهکد دستگاهدسته بندیقیمت ريال
آمپرمتر دیجیتال 1000A/ACDT3340کلمپ آمپرمتر5000000
آمپرمتر دیجیتال 1000A AC/DCDT3347کلمپ آمپرمتر8500000
سنسور کلمپ قابل انعطاف جریانDT320Bکلمپ آمپرمتر10000000
کلمپ قابل انعطاف جریان با نمایشگرDT320کلمپ آمپرمتر11500000
آمپرمتر 1000A AC/DC همراه با کلمپ قابل انعطاف CP20DT3386+CP20کلمپ آمپرمتر27000000
آمپرمتر 2000A AC/DCDT3316کلمپ آمپرمتر18900000
کلمپ پاورمیترDT3353کلمپ آمپرمتر28500000
مولتی متر دیجیتالDT916Nمولتی متر3600000
مولتی متر دیجیتال جیبیDT12مولتی متر6800000
مولتی متر دیجیتالDT9960مولتی متر6400000
مولتی متر دیجیتال حرفه ایDT9979مولتی متر48500000
LCR سنج حرفه ایDT9935مولتی متر23000000
مولتی متر اسکوپ دارDT9989اسیلوسکوپ73000000
ارت سنج دیجیتال سه سیمهDT5300Bارت سنج16000000
ارت سنج دیجیتال کلمپیDT3355ارت سنج79500000
میگر 1000VDT5500میگر14500000
میگر دیجیتال 5000VDT6605میگر57000000
توالی سنج فازDT901توالی سنج5700000
متراژسنج کابلCLT1000متراژسنج32250000
ردیاب کابلLA1012ردیاب کابل27500000
ترموویژن (تصویربردار حرارتی)DT980ترموویژن159000000
ترموویژن (تصویربردار حرارتی)DT982ترموویژن285000000
ترموویژن (تصویربردار حرارتی)DT9875ترموویژن363000000
ترموویژن (تصویربردار حرارتی)DT9885ترموویژن622500000
دماسنج لیزری 2200 درجه با نمایشگر رنگیDT9862Sترمومتر لیزری69000000
دماسنج لیزری 380 درجهDT811ترمومتر لیزری4000000
دماسنج لیزری 550 درجه دو نقطه ایDT8861ترمومتر لیزری6500000
دماسنج لیزری 800 درجه دو نقطه ایDT8863ترمومتر لیزری9000000
دماسنج لیزری 800 درجهDT8833ترمومتر لیزری9700000
دماسنج لیزری 1050 درجهDT8835ترمومتر لیزری12000000
دماسنج لیزری چند منظورهDT8663ترمومتر لیزری10500000
دماسنج لیزری 1600 درجهDT8859ترمومتر لیزری27500000
دماسنج لیزری 1850 درجهDT8868Hترمومتر لیزری32000000
دماسنج لیزری 2200 درجهDT8869Hترمومتر لیزری42000000
دماسنج تماسی دو کانالهDT613دماسنج و رطوبت سنج6900000
دماسنج تماسی 4 کاناله همراه با دماسنج لیزریDT8891Eدماسنج و رطوبت سنج22500000
دماسنج دیجیتال نفوذیDT131دماسنج و رطوبت سنج1600000
دماسنج دیجیتال نفوذی تاشوDT161دماسنج و رطوبت سنج5250000
دماسنج نفوذی تاشو و دماسنج غیرتماسیIR95دماسنج و رطوبت سنج5550000
رطوبت سنج و دماسنجDT91دماسنج و رطوبت سنج6200000
رطوبت سنج و دماسنجDT625دماسنج و رطوبت سنج9900000
رطوبت سنج و دماسنج چندمنظورهDT8896دماسنج و رطوبت سنج24000000
رطوبت سنج و دماسنج دیواری و رومیزیDT322دماسنج و رطوبت سنج1900000
رطوبت سنج و دماسنج سیم دار دیواری و رومیزیDT323دماسنج و رطوبت سنج2250000
رطوبت سنج و دماسنج دیجیتال آزمایشگاهیDT1700دماسنج و رطوبت سنج48300000
رطوبت سنج تماسیDT129دماسنج و رطوبت سنج8500000
دیتالاگر دیجیتال دماDT191دیتالاگر دما و رطوبت7500000
دیتالاگر دیجیتال دما و رطوبتDT191Aدیتالاگر دیجیتال دما و رطوبت8400000
دیتالاگر دیجیتال دما و رطوبتDT172TKدیتالاگر دیجیتال دما و رطوبت15500000
سنسور نفوذی دماNR34Bتجهیزات جانبی دما3750000
سنسور سطحی دماNR33تجهیزات جانبی دما4200000
سنسور سطحی دماNR31Bتجهیزات جانبی دما4200000
کالیبراتور ترمومتر لیزریBX500کالیبراتور117000000
کالیبراتور و ترموکوبلBX150کالیبراتور103500000
سرعت سنج بادDT90بادسنج7000000
سرعت سنج باد سنسور مجزاDT850بادسنج16500000
سرعت سنج باد با سنسور مجزاDT8894بادسنج19500000
سرعت سنج باد با سنسور گرماییDT8880بادسنج23250000
فشارسنج تفاضلی و سرعت سنج بادDT8920فشارسنج37000000
لوکس متر سنسور مجزاDT1301لوکس متر4650000
لوکس مترDT92لوکس متر7000000
لوکس متر سنسور مجزاDT856Aلوکس متر11500000
سنجش تشعشع خورشیدDT1307سنجش اشعه12500000
سنجش آلودگی اشعه رادیواکتیوDT9501سنجش اشعه76500000
صداسنجDT95صداسنج7500000
صداسنجDT8851صداسنج14700000
کالیبراتور صداسنجSC05صداسنج13500000
دورسنج نوریAT6دورسنج4800000
دورسنج نوری مکانیکیAT10دورسنج9000000
ضخامت سنجDT150ضخامت سنج8600000
ضخامت سنجDT156Hضخامت سنج27000000
ضخامت سنجDT157ضخامت سنج29000000
ضخامت سنجDT157Hضخامت سنج38300000
فاصله سنج لیزری 60 متریLDM60Hمترلیزری8250000
پارتیکل کانتر (غبارسنج)DT9881Mغبارسنج198000000
نشت یاب گازGD3303نشت یاب گاز24000000
سنجش منواکسیدکربنCO181نشت یاب گاز21600000
نشت یاب گاز شهریGD3308نشت یاب گاز25000000
آنالایزر گازGD3803نشت یاب گاز65000000
ویدیو بروسکوپBS128ویدیو بروسکوپ20700000
ویدیو بروسکوپBS151ویدیو بروسکوپ31500000
رابط 3 متری قطر 17 mmYC17تجهیزات جانبی ویدیو بروسکوپ6900000
سنسور دوربین دار قطر 17 mmHD17تجهیزات جانبی ویدیو بروسکوپ8600000
سنسور دوربین دار قطر 17 mmBT6تجهیزات جانبی ویدیو بروسکوپ10800000
لیست قیمت محصولات کمپانی سی ای ام | CEM
خرید آمپرمتر | قیمت آمپرمتر | قیمت مولتی متر | قیمت ترمومتر| قیمت دیتالاگر | قیمت ارت سنج | قیمت ترموویژن |قیمت رطوبت سنج | قیمت پارتیکل کانتر |قیمت دماسنج لیزری | قیمت مترلیزری | قیمت ویدیوبروسکوپ |قیمت نشت یاب گاز

تجهیزات اندازه گیری سی ای ام | تجهیزات اندازه گیری cem

خرید آمپرمتر | خرید مولتی متر | قیمت آمپرمتر | قیمت مولتی متر

خرید ترموویژن | قیمت ترموویژن | خرید لوکس متر | قیمت لوکس متر

خرید ارت سنج | قیمت ارت سنج | قیمت ارت تستر

قیمت ترمومتر لیزری | قیمت دماسنج لیزری

خرید ترمومتر | خرید رطوبت سنج | قیمت رطوبت سنج